"Oila maʼnaviyati" konseptining elektron tezaurus lugʻati

Tizim test holatida ishlamoqda

Print

JAMIYAT

общество

society

Izoh: Kishilarning tarixan qaror topgan hamkorlik faoliyatlari majmuyi. Jamiyatdagi hamma narsa (moddiy va ma'naviy boyliklar, insonlar hayoti uchun zarur bo‘lgan shart-sharoitlarni yaratish va b.) muayyan faoliyat jarayonida amalga oshadi. Insonlar faoliyati va ular o‘rtasidagi ijtimoiy munosabatlar Jamiyatning asosiy mazmunini tashkil etadi.; Tarixiy taraqqiyotning maʼlum bosqichida moddiy boyliklar yaratishning muayyan usullari va muayyan ishlab chiqarish munosabatlari bilan xarakterlanadigan ijtimoiy munosabatlar majmui.; Biror maqsadda tuzilgan ixtiyoriy birlashma, ijtimoiy tashkilot; Maʼlum doira, davra kishilari, ahllari.
Namuna: Shuning uchun ham ayollarning tug’ma-tabiiy funksiyasini cheklash ularning o’zlari uchun ham, oilalari uchun ham, jamiyat uchun ham foydali bo’lib, bu harakat davlat va jamoatchilik tomondan qo’llab-quvvatlanmoqda.(http://ayol.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=41:juftlik-falsafasi&catid=107:ayol-va-erkak-munosabatlari&Itemid=521)
Birikmalar:
 1. FEODAL JAMIYAT
 2. JAMIYAT TARTIBLARI
 3. JAMIYAT HAYOTI
 4. JAMIYAT QONUNLARI
 5. JAMIYAT TARAQQIYOTI
 6. JAMIYAT FAROVONLIGI
 7. JAMIYAT MANFAATLARI
 8. JAMIYAT ISHLARI
 9. DEMOKRATIK JAMIYAT
 10. ADOLATLI JAMIYAT
 11. JAMIYAT POYDEVORI
 12. FUQOROLIK JAMIYAT
 13. FUQOQROLIK JAMIYAT INSTITUTLARI