Electronic Thesaurus dictionary concept family spirituality

The system is working in test mode

Print

YETUKLIK

зрелость

maturity

Comment: Yetuk ekanlik, yetuk darajaga egalik.
Example: Maqolada «millatning yetuklik shahodatnomasi» nomini olgan universal ensiklopediyalar, ularning nashri va ahamiyati to‘g‘risida fikr yuritiladi. ( http://uz.infocom.uz/2006/10/19/virtual-xazina-va-uznet-donishmand-lari/ )
Synonyms:
  1. BARKAMOLLIK