Electronic Thesaurus dictionary concept family spirituality

The system is working in test mode

Print

YOVUZLIK

зло

evil

Comment: Ma'naviyat tamoyillari va talablarining buzilishidan hosil bo‘ladigan, adolat va insonparvarlik tamoyillari va talablariga qarshi jinoyat, faoliyat va xususiyatni anglatuvchi tushuncha. Yovuzlik. o‘zining oqibati, ijtimoiy yomonlik yo‘nalishlariga ko‘ra ijtimoiy buzishni ifodalaydigan jarayon va xatti-harakatdir.
Example: Bani bashar ezgulik neligini anglagan lahzalarda esa yovuzlik ham mavjudligini tushundi. Http:// myp.uz