Electronic Thesaurus dictionary concept family spirituality

The system is working in test mode

Print

YOSHLAR

молодежь

the youth

Comment: Jamiyatdagi ijtimoiy-demografik guruh, inson umrining muayyan davrida yashayotgan, yetuklikning qaror topishi, kattalar olamiga kirish va unga moslashish kabi o‘ziga xos xususiyatlar bilan tavsiflanadigan tushuncha.
Example: Ma’lumki, mehnatga oid qonunchilikda ishsiz fuqarolar, nogironlar, mehnat bozoriga endi kirib kelayotgan yoshlar ishga joylashishda ma’lum imtiyozlarga ega bo‘lishi belgilangan. Http:// uzbekistonovozi.uz
Phrases:
  1. YOSHLAR TARBIYASI
  2. YOSHLAR IJODI